Mikrofotobanka Fotolia před časem zavedla novinku, unsold files (neprodané sobory). Do této sekce se jako fotograf dostanete v uživatelském menu ?files? a najde se snímky, které se za dva roky nepodařilo ani jednou prodat. Zde máte možnost nabídnout tyto souboro do free sekce, každý za 0,5 kreditu.

Kategorie: aktuality

Před nedávným časem mi přišel email od společnosti fotolia s žádostí o vyplnění daňového formuláře. Celá tato operace má za cíl zabránit dvojitému danění příjmů (jednou v USA a podruhé u nás).

Kategorie: aktuality

Dalším přístavištěm při proplouvání vodami světových mikrofotobank je společnost Fotolia. Jedná se o další rozšířenou a používanou fotobanku s celosvětovým rozsahem.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Popis Fotolia je přehledná, jednoduchá a hojně používaná fotobanka. Díky tomu je oblíbená jak mezi fotografy, tak i mezi zákazníky, což jsou spojené nádoby. Kde se často stahují snímky, přiláká to fotografy a když je hodně fotografů, je i hodně snímků na výběr, čímž se zvýší atraktivita zpětně pro […]

Kategorie: společnosti