Zde jsou ukázky některých ručních kreseb a ilustrací, tvořené převážně v období školní docházky.